Vi har båda gått grundutbildningen i psykoterapi vid Ersta Sköndal Högskola, St. Lukas utbildningsinstitut i Göteborg och blev examinerade 2012. Utbildningen är godkänd av socialstyrelsen och ger behörighet att läsa vidare till legitimerad psykoterapeut. All terapi vi bedriver sker under handledning av en legitimerad terapeut.

Kristina Tillberg, socionom, grundutbildad psykoterapeut

Min grundutbildning är socionom. Jag är sedan flera år verksam i socialtjänsten och arbetar nu med missbruksproblematik.

Jag vänder mig till personer som har upplevt svårigheter, förluster och brist i livet. Min ambition är att terapin ska präglas av ett gemensamt utforskande av livssituationen och ge rum för att hitta den egna berättelsen.  Att hitta balans mellan krav och egna behov, närhet och självständighet och vara den som styr sitt eget liv.

Jag vänder mig också till personer som  varit våldsutsatta och personer med missbruksproblematik samt anhöriga.

 

Karin Björklund, leg. sjuksköterska,  grundutbildad psykoterapeut

Jag har lång erfarenhet som sjuksköterska inom cancervården. De senaste åren har jag varit verksam inom öppenvården och arbetat med cancerbehandlingar. Sedan ett år tillbaka arbetar jag som genetisk vägledare på Klinisk Genetik där min huvudsysselsättning är cancergenetik och cancergenetiska utredningar.

I mitt terapeutiska arbete vill jag vända mig till människor som befinner sig  i kris eller har andra svårigheter. Det kan handla om existentiella frågor, sorg, oro, ångest, rädslor för livet och döden.
Jag tar också emot anhöriga som saknar stöd och verktyg att hantera sin vardag när familjen drabbas av kris eller sjukdom.